Sankt Petri kirken København

Sankt Petri-kirken er en tyskspråklig kirke, og fra 1648 til 1740 ble prominente tyske personer gravlagt i de underjordiske gravkapellene som er unike i Nordeuropa. De fascinerende og enorme gravkapellene er vel verdt et besøk.

Adresse: Sankt Peders Stræde 2